Samen met anderen

Brugge Dialoogstad

De lokale groep Brugge centrum is actief in Brugge Dialoogstad, een overlegplatform rond armoedebestrijding in Brugge met als doel een brug te vormen tussen het lokaal beleid en mensen in armoede. Verschillende verenigingen en diensten die werken rond armoede, het OCMW en Stad Brugge behoren tot dit samenwerkingsverband.

Op regelmatige basis worden ‘dialoogtafels’ georganiseerd. Hierbij gaan mensen in armoede vanuit hun ervaring met armoede in een rechtstreekse opbouwende dialoog met mensen in beleidsfuncties. Hieronder een overzicht van de verschillende voorbije dialoogtafels. Meer info: klik hier.

  • 2010: ‘Dialoog met het beleid werkt!’
  • 2013: ‘Onderwijs en opvoeding’
  • 2015: ‘Huisvesting’
  • 2018: ‘Gezondheidszorg’

17 oktober

Op 17 oktober is het het elk jaar Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. Het zijn de Brugse armoedeverenigingen die dit organiseren. Omdat armoede ook een schending is van mensenrechten, sluiten we als Brugse Amnesty groepen hier bij aan. Onder de evenementen vind je meer info over de volgende actie. Meer info over armoede en 17 oktober: klik hier.

Noord-Zuid raad

Amnesty International Brugge is lid van de Noord-Zuid raad van stad Brugge. De Noord-Zuidraad is de stedelijke adviesraad voor het Noord-Zuidbeleid. Haar leden zijn vertegenwoordigers van lokale Noord-Zuidorganisaties en andere geïnteresseerden. De Noord-Zuidraad heeft een adviserende, sensibiliserende en participerende taak.

  • De raad adviseert het stadsbestuur over thema’s die betrekking hebben op Noord-Zuidbeleid.
  • Waar mogelijk werkt zij samen met het stadsbestuur bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid.
  • Zij onderneemt sensibiliserende en bewustmakingsinitiatieven over Noord-Zuidthema’s.
  • Zij stimuleert de activiteiten van Brugse Noord-Zuidorganisaties.
  • Zij komt op voor de belangen van elke lidorganisatie.

Amnesty International is geen ‘klassieke’ Noord-Zuid organisatie, maar mensenrechten zijn een universeel thema waar ook vele andere organisaties in Brugge mee bezig zijn. Contacten leggen en samenwerken is daarom ook belangrijk. De insteek zijn overigens de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG). Voor meer info over de Noord-Zuid raad: klik hier. Voor meer info over de SDG: klik hier.