Samen met anderen

Brugge Dialoogstad

De lokale groep Brugge centrum is actief in Brugge Dialoogstad, een overlegplatform rond armoedebestrijding in Brugge met als doel een brug te vormen tussen het lokaal beleid en mensen in armoede. Verschillende verenigingen en diensten die werken rond armoede, het OCMW en Stad Brugge behoren tot dit samenwerkingsverband.

Op regelmatige basis worden ‘dialoogtafels’ georganiseerd. Hierbij gaan mensen in armoede vanuit hun ervaring met armoede in een rechtstreekse opbouwende dialoog met mensen in beleidsfuncties. Hieronder een overzicht van de verschillende voorbije dialoogtafels met telkens de link naar het verslag (dit van 2023 is nog in opmaak). Meer info: klik hier.

17 oktober

Op 17 oktober is het het elk jaar Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. Het zijn de Brugse armoedeverenigingen die dit organiseren. Omdat armoede ook een schending is van mensenrechten, sluiten we als Brugse Amnesty groepen hier bij aan. Onder de evenementen vind je meer info over de volgende actie. Meer info over armoede en 17 oktober: klik hier.

Mondiale raad

Amnesty International Brugge is lid van de Mondiale raad van stad Brugge. De Mondiale raad is de stedelijke adviesraad voor het beleid rond internationale samenwerking. Haar leden zijn vertegenwoordigers van lokale organisaties en andere geïnteresseerden. De Mondiale raad heeft een adviserende, sensibiliserende en participerende taak.

  • De raad adviseert het stadsbestuur over thema’s die betrekking hebben op beleid voor internationale samenwerking.
  • Waar mogelijk werkt zij samen met het stadsbestuur bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid.
  • Zij onderneemt sensibiliserende en bewustmakingsinitiatieven over thema’s inzake internationale samenwerking.
  • Zij stimuleert de activiteiten van Brugse organisaties actief in internationale samenwerking.
  • Zij komt op voor de belangen van elke lidorganisatie.

Amnesty International is geen ‘klassieke’ organisatie voor internationale samenwerking, maar mensenrechten zijn een universeel thema waar ook vele andere organisaties in Brugge mee bezig zijn. Contacten leggen en samenwerken is daarom ook belangrijk. De insteek zijn overigens de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG). Voor meer info over de Mondiale raad: klik hier. Voor meer info over de SDG: klik hier.

Vredesplatform Brugge

Mensenrechten en vrede gaan hand in hand. Daarom is Amnesty International in Brugge ook lid van het Brugse Vredesplatform. Dit is een overleg- en adviesplatform over de kleine en grote vrede bestaande uit de Brugse Vredesorganisaties: Pax Christi Brugge, vzw Joe English, VOS regio Brugge, Vredesactie Brugge, Vredes-Wijzer, Nsanga vzw, Amnesty International Brugge en Avansa regio Brugge. In hoofdzaak werkt het platform rond de bewustmaking van vrede, acties en evenementen over ontwapening en geweldloze conflicthantering. Klik hier voor meer info.

Tijdens de Vredesweek zet het Brugse Vredesplatform in op een actueel vredesthema.
De Brugse Vredesweek loopt van 21 september (internationale dag van de Vrede) tot 2 oktober (internationale dag van de Geweldloosheid). Klik hier voor meer info.