Allemaal mensen

UitgesteldOmwille van Covid-19 kan dit evenement niet live doorgaan. Omdat de interactie zeer beperkt is bij een digitaal alternatief, kiezen we ervoor om dit uit te stellen tot najaar 2021.

Amnesty International Brugge werkt samen met andere Brugse organisaties rond het thema ‘allemaal mensen’. Voor meer info, klik hier.

In dat kader organiseert onze groep samen met Vorming Plus op zondag 8 november 2020 een info-avond over ‘een brede kijk op vluchtelingen’. Voor meer info, zie activiteitenkalender. Om in te schrijven, zie website Vorming Plus.