Eigen acties

Toekomstige acties

Ook in 2020 zal Amnesty International Brugge actief zijn op de Brugse locaties van het MOOOV filmfestival, dat dit jaar plaatsvindt van 21 april tot 3 mei 2020.

Vorig jaar vroegen we uw handtekening voor professor Ahmadreza Djalali, die in Iran onterecht in de gevangenis is opgesloten en ter dood is veroordeeld. We kregen in Brugge 689 handtekeningen bij elkaar.

Je kan nog steeds actie voeren voor Ahmadreza, klik hier

Recente acties

Schrijfmarathon december 2019

JOUW BRIEF KAN LEVENS VERANDEREN

Dat is het uitgangspunt van de wereldwijde Schrijfmarathon van Amnesty International. Ieder jaar in december schrijven we een maand lang miljoenen brieven en kaartjes voor 10 mensen in nood. Met slechts één doel voor ogen: hun leven veranderen.

De Amnesty groepen van Brugge organiseerden op 22 december 2019 voor het vijfde jaar op rij de marathon in het gezellige kader van de Snuffel backpackerscafé en de biekorfbibliotheek. We schreven samen maar liefst 723 brieven! Onze dank ook aan de Brug en het CVO die ook een schrijfevent organiseerden.

Een verslag over de actie in Vlaanderen met update van de cases vind je hier

Ook in 2020 blijven we schrijven!

Lezing over etnisch profileren

Wanneer de politie je stopt omwille van je uiterlijk en niet om wat je hebt gedaan, is er sprake van etnisch profileren. Stereotypen of veronderstellingen zijn dan de aanleiding om je te controleren, te fouilleren of aan te houden, in plaats van je individueel gedrag of een objectief bewijs van je schuld. Amnesty International Brugge organiseerde op 20 oktober 2019 een lezing, met Anne Claeys (beleidsverantwoordelijke Amnesty International Vlaanderen) die een amnestyrapport schreef over etnisch profileren. Ze analyseerde het juridisch kader, op internationaal en op Belgisch niveau. Ook mensenrechtenactivist Yassine Boubout kwam aan het woord. Hij geeft “Ken je rechten” vormingen kwam zo in aanraking met veel verhalen over etnisch profileren.  Zowel etnische minderheden als politiemensen zélf geven aan dat etnisch profileren een realiteit is waar momenteel te weinig aandacht voor is.

Deze lezing werd georganiseerd in het kader van de campagne ‘Allemaal Mensen’ in Brugge.

Feest in Park 2019

Vlieg mee met Amnesty Airlines! De Brugse Amnesty-crew stelde aan bezoekers van Feest in ’t Park op 29 juni voor om met het rad van fortuin een droombestemming te kiezen. Maar…niet alles bleek rooskleurig in Egypte, Griekenland, Turkije, Israël/Palestina en China. We stelden cases aan de kaak en schreven brieven voor mensenrechtenschendingen in die landen, zie onder meer het rapport destination occupation.

Tentoonstelling ‘Artikel 1 in beeld’

In het najaar van 2018 haalden we de tentoonstelling ‘Artikel 1 in beeld’ naar Brugge. Deze tentoonstelling werd georganiseerd in het kader van de campagne ‘Allemaal Mensen’ in Brugge.

Artikel 1 zegt: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

De schijnbare evidentie van het Artikel 1 uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt nog continu weersproken door de werkelijkheid. Een aanzienlijk deel van de gemiddeld 10.000 foto’s die dagelijks op een krantenredactie binnenlopen, heeft te maken met inbreuken op die rechten. Op basis van huidskleur, ras, religie, seksuele voorkeur …

In deze tentoonstelling, een samenwerking tussen Amnesty International regio Gent en Volwassenen onderwijs Kisp, brengen 9 fotografen in beeld hoe zij Artikel 1 zien of ervaren. Fototentoonstelling Artikel 1 in beeld.

In gesprek met Kati Verstrepen

Ook deze lezing werd georganiseerd in het kader van de campagne ‘Allemaal Mensen’ in Brugge. Kati Verstrepen is voorzitster van de Liga voor Mensenrechten. Ze kwam vertellen hoe ze de evolutie van de mensenrechten ziet. Ze ging daarover in gesprek met Lieven Verstraete, journalist bij VRT. Ook het VN migratiepact van Marrakech kwam ter sprake.