Acties in Brugge

Toekomstige acties

Voor toekomstige acties, hou onze kalender en berichten in het oog want daar kondigen we ze aan!

Werelddag van verzet tegen armoede 2021

In samenwerking met de Brugse armoedeverenigingen organiseerde Amnesty International Brugge de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 16 oktober. Samen met vrijwilligers van inloophuis ’t Sas en Ûze Plekke, CAW Noord-West-Vlaanderen en ATD vierde wereld staken we een werkwinkel rond “Postangst” in elkaar. Getuigenissen rond postangst vindt u hier, telkens wordt gestart met een fragment uit “in weerwil van de woorden” de novelle van Dimitri Verhulst rond postangst:

1. de postbode
2. leden van Ûze Plekke en inloophuis ’t SAS armoedeverenigingen
3. een hulpverlener van CAW Noord-West-Vlaanderen
4. een gerechtsdeurwaarder
5. leden van Ûze Plekke en inloophuis ’t SAS in gesprek met gerechtsdeurwaarder over ethisch en menselijk invorderen
6. leden van Ûze Plekke en inloophuis ’t SAS in gesprek met de gerechtsdeurwaarder over uithuiszetting
7. en over “een kei kun je niet vloan”

Waar mensen in armoede leven worden de rechten van de mens geschonden. We komen samen op voor de rechten van mensen in armoede.

Cartoonexpo 2021

Van 8 tot 23 mei liep in B.E.E.N. een cartoonexpo over mensenrechten. Zowaar een succes in coronatijd. Bedankt voor allen die een bezoekje kwamen brengen. We mochten in totaal 249 bezoekers verwelkomen.

Veertig cartoons werden geselecteerd door de Olense kartoenale en Amnesty International. Binnen de Olense Kartoenale is er immers sinds 2009 een specifieke categorie en bijhorende prijs binnen het thema mensenrechten, en dit in samenwerking met Amnesty International.

Deze expo is een bloemlezing van diversiteit en inventiviteit van cartoonisten vanuit alle hoeken van de wereld. In talloze stijlen en technieken vinden deze internationale cartoonisten de mogelijkheid om in moeilijke standpunten klaarheid te scheppen en een stem te geven aan allen die dat nodig hebben.

Meer info over de tentoonstelling. Meer info over de Olense Kartoenale.

Schrijfmarathon 2020

Eind 2020 was het even aanpassen om toch nog een schrijfmarathon te organiseren met Covid-19. Geen ambiance van de Snuffel en ook geen inspirerende rust in de bib om samen te schrijven. Maar kijk, moeilijk gaat ook: vorig jaar schreven we allen samen 723 brieven; en dit jaar … 855 (plus 99 kaartjes)! Een stijging met zowaar 18%. Ok, de actie liep veel langer, maar toch: we zijn bijzonder trots dat zoveel mensen thuis zijn blijven schrijven. Want dat is nog altijd de beste strategie van Amnesty International. Hartelijk dank, en volgend jaar hopelijk weer een gezellig weerzien!

Wie de resultaten van de actie over heel Vlaanderen wil volgen, kan terecht op de website van Amnesty International Vlaanderen, specifiek de pagina over de schrijfmarathon. Voor alle acties, klik hier.

Schrijfmarathon december 2019

JOUW BRIEF KAN LEVENS VERANDEREN

Dat is het uitgangspunt van de wereldwijde Schrijfmarathon van Amnesty International. Ieder jaar in december schrijven we een maand lang miljoenen brieven en kaartjes voor 10 mensen in nood. Met slechts één doel voor ogen: hun leven veranderen.

De Amnesty groepen van Brugge organiseerden op 22 december 2019 voor het vijfde jaar op rij de marathon in het gezellige kader van de Snuffel backpackerscafé en de biekorfbibliotheek. We schreven samen maar liefst 723 brieven! Onze dank ook aan de Brug en het CVO die ook een schrijfevent organiseerden.

Een verslag over de actie in Vlaanderen met update van de cases vind je hier

Ook in 2020 blijven we schrijven!

Lezing over etnisch profileren

Wanneer de politie je stopt omwille van je uiterlijk en niet om wat je hebt gedaan, is er sprake van etnisch profileren. Stereotypen of veronderstellingen zijn dan de aanleiding om je te controleren, te fouilleren of aan te houden, in plaats van je individueel gedrag of een objectief bewijs van je schuld. Amnesty International Brugge organiseerde op 20 oktober 2019 een lezing, met Anne Claeys (beleidsverantwoordelijke Amnesty International Vlaanderen) die een amnestyrapport schreef over etnisch profileren. Ze analyseerde het juridisch kader, op internationaal en op Belgisch niveau. Ook mensenrechtenactivist Yassine Boubout kwam aan het woord. Hij geeft “Ken je rechten” vormingen kwam zo in aanraking met veel verhalen over etnisch profileren.  Zowel etnische minderheden als politiemensen zélf geven aan dat etnisch profileren een realiteit is waar momenteel te weinig aandacht voor is.

Deze lezing werd georganiseerd in het kader van de campagne ‘Allemaal Mensen’ in Brugge.

Feest in Park 2019

Vlieg mee met Amnesty Airlines! De Brugse Amnesty-crew stelde aan bezoekers van Feest in ’t Park op 29 juni voor om met het rad van fortuin een droombestemming te kiezen. Maar…niet alles bleek rooskleurig in Egypte, Griekenland, Turkije, Israël/Palestina en China. We stelden cases aan de kaak en schreven brieven voor mensenrechtenschendingen in die landen, zie onder meer het rapport destination occupation.

Tentoonstelling ‘Artikel 1 in beeld’

In het najaar van 2018 haalden we de tentoonstelling ‘Artikel 1 in beeld’ naar Brugge. Deze tentoonstelling werd georganiseerd in het kader van de campagne ‘Allemaal Mensen’ in Brugge.

Artikel 1 zegt: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

De schijnbare evidentie van het Artikel 1 uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt nog continu weersproken door de werkelijkheid. Een aanzienlijk deel van de gemiddeld 10.000 foto’s die dagelijks op een krantenredactie binnenlopen, heeft te maken met inbreuken op die rechten. Op basis van huidskleur, ras, religie, seksuele voorkeur …

In deze tentoonstelling, een samenwerking tussen Amnesty International regio Gent en Volwassenen onderwijs Kisp, brengen 9 fotografen in beeld hoe zij Artikel 1 zien of ervaren. Fototentoonstelling Artikel 1 in beeld.

In gesprek met Kati Verstrepen

Ook deze lezing werd georganiseerd in het kader van de campagne ‘Allemaal Mensen’ in Brugge. Kati Verstrepen is voorzitster van de Liga voor Mensenrechten. Ze kwam vertellen hoe ze de evolutie van de mensenrechten ziet. Ze ging daarover in gesprek met Lieven Verstraete, journalist bij VRT. Ook het VN migratiepact van Marrakech kwam ter sprake.